herb
logo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Mieszkowicach

Szukaj w serwisie

26 kwi 2021
Aktualności

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W związku ze zbliżającą się zbiórką odpadów wielkogabarytowych,
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mieszkowicach załącza informację
dot. wymienionych odpadów:


 

,,Odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów
i remontów
;

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przez odpady wielkogabarytowe odbierane w ramach gospodarowania odpadami na terenie Gmin, które objęły systemem wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, rozumie się odpady powstające  w gospodarstwach domowych .Do grupy tych odpadów nie należą odpady remontowo - budowlane tj: elementy wyposażenia łazienki
i toalety czyli wanny, muszle klozetowe, umywalki czy prysznice
, jak również odpady pochodzące z prowadzonej działalności, w tym rolniczej. Do ww. odpadów nie należą także różnego rodzaju części samochodowe.
Potwierdza to Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Mieszkowice.

 

W związku z powyższym w terminie ogłoszonym przez ZUK Sp. z o.o
z dnia 21.04.2021r. (kliknij tutaj)
tut. Zakład jest zobowiązany do odbioru odpadów m.in takich jak:

Szafy, krzesła, biurka, tapczany, dywany, wykładziny, opony małe (samochodowe), zabawki, fotele, kredensy, drzwi, rowery,
sprzęt AGD, RTV itp.

czytaj więcej

21 kwi 2021
Aktualności

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mieszkowicach
informuję, że zbiórka
odpadów problemowych, w tym wielkogabarytowych
odbędzie się w następujących terminach:

 • Tereny miasta ( wszystkie ulice) – od 25.05.2021 - 28.05.2021r.
 • Tereny wiejskie (wszystkie sołectwa, Plany) – od 11.05.2021-14.05.2021r.

  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o prosi, aby ww. odpady zostały wystawione w pierwszy dzień odbioru
  ( tj.25.05.2021r. – tereny miasta
  oraz 11.05.2021r. – tereny wiejskie
  ) do godz. 7 00.

  W innym wypadku odpady nie zostaną odebrane.

 

czytaj więcej

29 mar 2021
Aktualności

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Mieszkowicach informuję, że od dnia 29.03.2021r.
do odwołania wstrzymana zostaje obsługa interesantów.

ZUK Sp. z o.o. będzie nieczynny dla interesantów,
ale nie przerywa pracy.

Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, telefonicznie,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poprzez skrzynkę podawczą:

Tel. 91 414 52 64/448
e-mail: zukmieszko@gmail.com

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

czytaj więcej

10 mar 2021
Aktualności

INFORMACJA DOT. ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż „Eko-Myśl” Sp. z o.o. posiada pozwolenie na zbieranie i zagospodarowanie odpadów w postaci tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw rolnych (folie rolnicze, siatki, sznurki, worki, opony itp.).

Dostarczenie ww odpadów jest możliwe po spełnieniu łącznie kilku warunków:

 • posiadanie przez rolnika wpisu do BDO (Baza Danych o Odpadach) lub oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku uzyskania stosownego wpisu;
 • przedstawienie karty charakterystyki odpadu oraz wyników badań laboratoryjnych (tzw. testów zgodności), potwierdzających możliwość składowania odpadów – badanie wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach;
 • odpady muszą być dostarczone środkiem transportu umożliwiającym samodzielny wyładunek;
 • uiszczenie należności za dostarczone do składowania odpady w formie gotówkowej lub w formie przedpłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 095 747 5653 lub pod adresem e-mail: k.rozanska@eko-mysl.pl oraz z.tobola@eko-mysl.pl

 

czytaj więcej

 • BIP
 • Urząd Mieszkowice