herb
logo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Mieszkowicach

Szukaj w serwisie

23 maj 2018
Aktualności

ochrona danych osobowych

                                                                 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mieszkowicach przy ulicy Warszawskiej 48, 74- 505 Mieszkowice.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZUK spółce z o. o. jest Magdalena Pietralczyk, dostępna pod adresem mailowym: zuk.iodo@gmail.com i tel. 91 414 52 64.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera „b” ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w celu obsługi i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tzn. przez okres związania umową oraz maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta, jednak uniemożliwi to realizację umowy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do :

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

czytaj więcej

30 lis -1
Aktualności

Ratujemy stary drzewostan na cmentarzu. Ten wiekowy dąb na to zasługuje . Lina stalowa o wytrzymałości 15 ton powinna mu pomóc

 

czytaj więcej

  • BIP
  • Urząd Mieszkowice