herb
logo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Mieszkowicach

Szukaj w serwisie

W związku ze zbliżającą się zbiórką odpadów wielkogabarytowych,
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mieszkowicach załącza informację
dot. wymienionych odpadów:


 

,,Odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów
i remontów
;

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przez odpady wielkogabarytowe odbierane w ramach gospodarowania odpadami na terenie Gmin, które objęły systemem wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, rozumie się odpady powstające  w gospodarstwach domowych .Do grupy tych odpadów nie należą odpady remontowo - budowlane tj: elementy wyposażenia łazienki
i toalety czyli wanny, muszle klozetowe, umywalki czy prysznice
, jak również odpady pochodzące z prowadzonej działalności, w tym rolniczej. Do ww. odpadów nie należą także różnego rodzaju części samochodowe.
Potwierdza to Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Mieszkowice.

 

W związku z powyższym w terminie ogłoszonym przez ZUK Sp. z o.o
z dnia 21.04.2021r. (kliknij tutaj)
tut. Zakład jest zobowiązany do odbioru odpadów m.in takich jak:

Szafy, krzesła, biurka, tapczany, dywany, wykładziny, opony małe (samochodowe), zabawki, fotele, kredensy, drzwi, rowery,
sprzęt AGD, RTV itp.

  • BIP
  • Urząd Mieszkowice