herb
logo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Mieszkowicach

Szukaj w serwisie

W jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe ?

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach jest administratorem Państwa danych osobowych i w świetle obowiązujących przepisów wykorzystuje je w sposób bezpieczny i zgodny z podpisana umową.

 

Z kim i jak można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych ?

ZUK Sp. z o. o. wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych- Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) -Panią Magdalenę Deskę. Wyznaczony IODO chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w naszej spółce. Wystarczy zadzwonić pod numer: 914145264 lub napisać na maila: zuk.iodo@gmail.com

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Podane przez Państwa naszej Spółce dane osobowe wykorzystywane będą w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy/zlecenia, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług ( np. naprawa/ wymiana instalacji i elementów wyposażenia technicznego- przez okres związania umową/zleceniem i rozliczeń po jej zakończeniu ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 RODO)
 • Wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych np.:
   • wystawianie oraz przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych
   • udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
 • Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, co obejmuje planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych- przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

 

Przez jaki okres Państwa dane osobowe będą przetwarzane ?

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1c RODO)
 • przez czas, przez który zobowiązani jesteśmy w świetle prawa przechowywać dane np. podatkowe
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych( podstawa prawna : art. 6 ust. 1f RODO)

Jakie Państwa dane są niezbędne do zawarcia umowy/zlecenia ?

Przed zawarciem umowy/zleceniem usług niezbędne jest wypełnienie przez Państwa formularza wniosku o zawarcie umowy/zlecenia, na którym należy podać: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji. W przypadku zawarcia umowy należy potwierdzić, przedstawiając do wglądu podstawę prawną do własności/najmu/dzierżawy osoby zamieszkującej nieruchomość.

Formularze zawierają też dane osobowe podawane przez Państwa opcjonalnie m.in. numer telefonu czy adres mailowy, które w przyszłości mogą ułatwić kontakt, ale ich nie podanie nie wpłynie na zawarcie umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby zawrzeć i prawidłowo wykonać umowę/zlecenie. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta, jednak uniemożliwi to realizację umowy.

Komu będą przekazywane Państwa dane osobowe?

 • Osobom upoważnionym przez ZUK Sp. z o. o. – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • Podmiotom przetwarzającym- którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 • Innym odbiorcom- np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy w świetle obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z ochrona danych osobowych ?

Wszystkim osobom, które podpisały z nami umowy gwarantujemy możliwość:

 • wglądu do swoich danych z możliwością ich sprostowania
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego : Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • przeniesienia danych do innego administratora danych
 • cofnięcia w dowolnym czasie dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
 • BIP
 • Urząd Mieszkowice